Spółka 1Spółka 2Spółka 3Spółka 4Spółka 5Spółka 6
Cena6 000 zł6 000 zł6 000 zł3 000 zł4 500 zł80 000 zł
Rodzaj spółkiz o.o.z o.o.z o.o.z o.o.z o.o.z o.o.
Data rozpoczęcia7.08.201221.09.201122.02.201326.11.20137.02.201423.07.2014
Kapitał Zakładowy50 000,00 zł5 000,00 zł15 000,00 zł5 000,00 zł5 000,00 zł100 000,00 zł
VATVAT PLVAT PL + VAT UEVAT PL + VAT UEVAT PLVAT PL + VAT UEVAT PL + VAT UE

KONCESJA NA OBRÓT
PALIWAMI CIEKŁYMI
WAŻNA DO 28.11.2024 R.

W dobie rozrastającej się biurokracji i zwiększającej się ciągle ilości wymaganych formalności do wykonania w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej – nasza spółka Proses Sp. z o. o. Kancelaria Prawno – Podatkowa oferuje możliwość zakupu gotowych spółek prawa handlowego. Oszczędza to naszym klientom mnóstwo czasu i energii, daje komfort wyboru najodpowiedniejszej dla zamierzonego rodzaju działalności gospodarczej formy prawnej, pozwala na uniknięcie na samym początku szeregu błędów i nieprawidłowości. Nasi klienci otrzymują gotowy, dobrze przygotowany i wyposażony produkt – spółkę, która może natychmiast podjąć działalność gospodarczą!

Prowadzona przez nas sprzedaż spółek dotyczy wyłącznie spółek założonych przez naszą Kancelarię. Umowa spółki jest naszego autorstwa i stanowi efekt wieloletnich doświadczeń i współpracy z partnerami i kontrahentami naszej Kancelarii. W każdym akcie założycielskim zostało wprowadzonych ponad 280 numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności, co praktycznie umożliwia podjęcie każdego rodzaju działalności, bez konieczności notarialnej zmiany umowy spółki.

Wszystkie oferowane przez nas spółki na sprzedaż są wszędzie zarejestrowane zgodnie z wymogami prawa handlowego i podatkowego i posiadają wszelkie niezbędne dokumenty do podjęcia natychmiastowej działalności gospodarczej:

 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadają nadany nr KRS;
 • są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu Statystycznego i posiadają nadany numer identyfikacyjny REGON;
 • są zgłoszone w Urzędzie Skarbowym i mają nadany numer identyfikacji podatkowej NIP;
 • mają otwarty rachunek bieżący w banku, z brakiem jakichkolwiek operacji w historii (tzw. „czyste konto bankowe”);
 • mają zgłoszoną siedzibę spółki w naszym Biurze Wirtualnym;
 • spółki zarejestrowane jako podatnik podatku od towarów i usług VAT mają nadany również numer VAT EU.

Aby nasz handel spółkami był czytelny i bezpieczny dla kupującego – dodatkowo przy sprzedaży dołączamy do dokumentów spółki następujące zaświadczenia:

 • wystawioną przez naszą Kancelarię gwarancję o braku jakichkolwiek zobowiązań spółki poświadczoną u notariusza;
 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z Urzędu Skarbowego;
 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i o braku rejestracji pracowników.

Jednocześnie po dokonaniu transakcji sprzedaży spółki proponujemy naszym klientom dalszą współpracę z naszą Kancelarią:

 • oferujemy kompleksową, nowoczesną obsługę prawną i księgową;
 • możliwość dalszego kontynuowania działalności gospodarczej w naszym biurze wirtualnym, w którym spółka posiadała zgłoszoną siedzibę;
 • doradztwo finansowe;
 • obsługę windykacyjną.