OFERTA CENOWA NA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ

Elastyczna umowa na czas nieokreślony z 2-miesięcznym wypowiedzeniem

Ilość pozycji księgowych Standard Plus Premium
do 10 299 zł 449 zł 449 zł
11-30 599 zł 649 zł 699 zł
31-50 799 zł 849 zł 899 zł
51-100 1 049 zł 1 099 zł 1 149 zł
101-150 1 349 zł 1 399 zł 1 449 zł
151-200 1 649 zł 1 699 zł 1 749 zł
Każde kolejne 50 pozycji 250 zł 250 zł 250 zł

 

*chronologicznie wg. Księgi Głównej (tj. jeden zapis księgowy- faktura lub przelew, polecenie księgowania etc.)
1. Bezpłatne doradztwo w zakresie obsługi prawnej oferowane jest jednorazowo w wymiarze do 2h przez adwokata lub radcę prawnego i jest do wykorzystanie w okresie 3 miesięcy od podpisania umowy o księgowość. 2-mce bezpłatnej obsługi księgowej oferowane jest do 10 pozycji księgowych. W przypadku przekroczenia progu 10 pozycji księgowych obowiązują ceny przedstawione w tabeli. Promocji nie można łączyć. Wszytskie podane w ofercie wartości są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT.

 

Usługi w cenie abonamentu Standard Plus Premium
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyznaczanie wyniku finansowego
Zapisy kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Miesięczne/kwartalne obliczenie dla celów podatku dochodowego CIT
Roczna deklaracja podatkowa CIT
Ewidencja do celów podatku VAT
Sporządzenie deklaracji miesięcznych/kwartalnych VAT
Wysyłka deklaracji VAT do US w imieniu klienta
Bieżące konsultacje telefoniczne, mailowe i osobiste z księgowym
Bieżące konsultacje w zakresie efektywnych rozwiązań podatkowych
Ogólne konsultacje w zakresie podatków (nie połączone z doradztwem podatkowym)