W wyniku różnych zjawisk jakie zachodzą w gospodarce a także oddziaływanie różnorodnych czynników może dojść do połączenia spółek.
W naszej ofercie znajdą Państwo również gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach których mogą Państwo rozpocząć działalność od ręki
Spółka europejska jest nowym rodzajem spółki akcyjnej o charakterze europejskim.

Rejestracja spółek

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych. Spółka ta może, we własnym imieniu nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i może być pozywana. Należy wskazać, iż każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.
Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych mających na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona
Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową , która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym
Spółka akcyjna jest spółka kapitałowa, która może być zawiązana przez jedną albo więcej osób jednakże, nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki OFFSHORE

Proszę o wybranie lokalizacji ze wskazanych poniżej:

Anguilla Offshore Company pln 2999
Bahamas Offshore Company pln 4199
Belize Offshore Company pln 2399
British Virgin Islands Offshore Company pln 3599
Cayman Islands Offshore Company pln 14999
Cyprus Offshore Company pln 8999
Delaware Offshore Company pln 1799
Dubai RAK Company Offshore Company pln 12900
Gibraltar Offshore Company pln 4800
Hong Kong Offshore Company pln 6900
Ireland Offshore Company pln 3480
Isle of Man Offshore Company 18000
Jersey Offshore Company pln 16900
Malta Offshore Company pln 9000
Marshall Islands Offshore Company pln 4200
Mauritius-GBC-1 Offshore Company pln 27600
Mauritius-GBC-2 Offshore Company pln 6600
Nevis LLC Offshore Company pln 4200
Nevis NBCO Offshore Company pln 4200
Panama Offshore Company pln 3600
Samoa Offshore Company pln 4200
Seychelles Offshore Company pln 2100
Singapore Offshore Company pln 13990

Rejestracja spółek obejmuje:

  • Doradztwo w zakresie doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego,
  • umowy najmu siedziby już od 99zł/miesięcznie
  • Sporządzenie umowy
  • Rejestracja spółki w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
  • Rejestracja spółki w US (Urząd Skarbowy, numer NIP, numer VAT EU)
  • Rejestracja do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  • Rejestracja w GUS (Główny Urząd Statystyczny, numer REGON)
  • pomagamy znaleźć biuro księgowe które będzie prowadzić księgowość od 199zł/miesięcznie
  • dostęp do programu fakturowego za darmo na rok czasu, www.faktury.org